logo
สินธูพระเครื่อง Home Amulet

ครูบาเลิศ วัดทุ่งม่านใต้ อ.เมือง จ.ลำปาง

ครูบาเลิศ วัดทุ่งม่านใต้ อ.เมือง จ.ลำปาง

ครูบาเลิศ แห่งวัดทุ่งม่านใต้ อายุ ๗๘ ปี นามเดิมชื่อ บุญเลิศ เกิดที่หมู่บ้านทุ่งม่านใต้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เกิดเมื่อ วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๔ พ่อชื่อหน้อยมา สุธทเสนา แม่ชื่อพุธ สุธทเสนา มีพี่น้องทั้งหมด ๒ คนคือ ๑. พ่อแก้ว๒. ครูบาเลิศ ชื่อบุญเลิศนี้ ครูบานันตาเป็นผู้ตั้งให้เพระว่าหลวงปู่ท่านเกิดวันที่ ๑ มกราคม ซึ่งถือเป็นวันต้นปี ถือว่าเป็นฤกษ์ยามดีเลิศประเสริฐแล จึงให้ชื่อว่าบุญเลิศบวชเณรเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๘๗ ครั้นบวชเณรได้ ๑๓ พรรษาก็ได้ติดตามครูบาอ่องส่า วัดท่าผา อ.เกาะคา เพื่อออกธุดงค์ หลังจากออกธุดงค์ได้ ๑ ปี ก็กลับมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่กับครูบานันตา ได้ศึกษาวิชาต่างๆ ที่ครูบาสอนโดยเฉพาะวิชาการทำพระราหู พออายุครบ ๒๐ พรรษา ก็อุปสมบทโดยมีครูบานันตาเป็นพระอุปัชฌาจารย์ และครูบาโถ มณีคุณเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่มเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านอยู่ได้ ๑ พรรษา ก็ขอลาสิกขามาเป็นฆราวาส ดำรงตำแหน่งเป็นกำนัน หมุ่บ้านแม่ก๋ง และเป็นสารวัตรกำนันตำบลบ้านเป้า ในระหว่างนั้นก็ได้ช่วยกิจการทั้งทางวัดและทางโรงเรียนบ้านแม่ก๋ง และเปิดกิจการค้าขายอยู่ในตัวเมืองลำปาง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๔ จึงได้กลับสู่ร่มกาสาวพักตร์อีกครั้ง ณ วัดทุ่งม่านใต้ และจำพรรษาที่วัดทุ่งม่านใต้ตลอดจนปัจจุบัน

ขออภัยครับ ! วัตถุมงคลทุกรายการหมดครับ   เนื่องจากทางวัดครบกำหนดฝากวาง ทางวัดจึงเรียกเก็บคืนวัดหมดแล้วครับ

แสดง 1-9 จาก 9 รายการ