logo
สินธูพระเครื่อง Home Amulet

หลวงปู่ ครูบาเจ้า เกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง

ชีวประวัติของหลวงปู่ไต้ฮงหรือไต้ฮงกง
ท่านเกิดที่เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง เมื่อพ.ศ.1582 สมัยราชวงศ์ซ่ง จากตระกูลลิ้ม เดิมชื่อ หลิงเอ้อ ครอบครัวของท่านสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินได้รับการศึกษาทั้งทางวิชาการและพุทธศาสนา สอบได้เป็นบัณฑิตระดับจิ้นซือ(บัณฑิตชั้นเอก) เข้ารับราชการเป็นนายอำเภอ เมื่ออายุ54 ปี และมาบวชเป็นพระในพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเผยแพร่เมื่อท่านเจริญอายุได้ 81 ปี ได้ธุดงค์มาถึงอำเภอเตี้ยเอี้ย เมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้งเข้าจำพรรษาที่อารามเล่งจั๊วโก๋วยี่ ในปักซัว และต่อมาจึงย้ายไปที่วัดเมี่ยนอันกวนในตำบลฮั่วเพ่ง ซึ่งมักจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เป็นเนืองนิจ ทั้งเวลามีพายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ โรคระบาด ภัยแล้ง ซึ่งจะมีผู้คนล้มตายจำนวนมาก ท่านก็เก็บศพไปฝังให้โดยไม่รังเกียจ ตั้งศาลารักษาโรคที่ริมโขดหินใหญ่ จัดหาอาหารสิ่งของให้ผู้ยากไร้ที่เดือดร้อน ชักชวนชาวบ้านและสานุศิษย์ให้ประกอบกิจกรรมการกุศลกันอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ จริยาวัตรแห่งเมตตาธรรมของท่านนั้น ช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตที่ยากไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติ ชาวจีนทางตอนใต้แถบแต้จิ๋วซัวเถาศรัทธาเลื่อมใสท่านเป็นจำนวนมาก ในประเทศไทย ประมาณปีพ.ศ.2453 ชาวจีนโพ้นทะเลได้เข้ามาอาศัยร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย ด้วยความเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนา จึงร่วมกันจัดตั้งองค์กรสงเคราะห์สาธารณภัย เพื่อเจริญรอยตามกุศลเจตนาของท่านไต้ฮงกงโจวซือ โดยใช้ชื่อว่า "มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง" หรือที่เรารู้จักกันในนาม "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" ตั้งอยู่บนถนนพลับพลาไชย นั่นเอง เหรียญไต้ฮงกงมีการสร้างมาแล้วหลายสำนักหลายรุ่นด้วยกันแต่ละรุ่นล้วนเป็นที่ต้องการของนักสะสมและผู้ที่ ศรัทธาเป็นจำนวนมากอย่างรุ่นแรกๆปัจจุบันหายากมีราคาเช่าบูชาเล่นหาแพงพอสมควร เหรียญไต้ฮงกง ชุดนี้เป็นเหรียญไต้ฮงกง อีกรุ่นหนึ่งที่ท่านที่นับถือ ศรัทธาไม่ควรพลาด เป็นเหรียญที่จัดสร้างและอธิฐานจิตโดย หลวงปู่ ครูบาเจ้า เกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ ลำปาง  พระอริยะสงฆ์นักบุญแห่งล้านนา ณ ดินแดนถิ่นล้านนา ทางภาคเหนือของประเทศไทย พระอริยะสงฆ์ที่พวกเราทุกคนรู้จักชื่อเสียงคุณงามความดีของท่าน ก็คือ ครูบาศรีวิชัย อริยะสงฆ์องค์แรกของภาคเหนือท่านเปรียบเสมือนประทีปดวงใหญ่ที่ส่องประกายธรรมไปทั่วทุกสารทิศ ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้ประกอบคุณงามความดีไว้กับแผ่นดินนี้มากมาย ท่านจึงถูกจัดให้เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวเหนือประวัติและเรื่องราวต่าง ๆ ของท่าน จึงถูกบันทึกเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงในยุคปัจจุบัน ประวัติบางตอน ของครูบาศรีวิชัยตอนหนึ่ง กล่าวว่าท่านครูบาศรีวิชัยได้พยากรณ์ไว้ว่าจะมีตนบุญมาเกิดที่ลำปางนั่นคือหลวงปู่ ครูบาเจ้า เกษม เขมโกนั่นเอง เหรียญไต้ฮงกง หลวงปู่ครูบาเจ้าเกษม ได้จัดร้างอธิฐานจิตไว้เมื่อปี 2538 ถือเป็นเหรียญเก่าอีกเหรียญหนึ่งที่น่าบูชาสะสม มีขนาดเล็กกะทัดรัด ไต้ฮงกง ผู้ไดมีไว้บูชา
เทพแห่งการ อนุรักษ์ พิทักษ์ป้องพระผู้ครอง วัตรกิจ ลิขิตสรรค์ดลโชคลาภ สิ่งดี มีครบครับเทพคุ้มกัน ปกครอง ป้องเหย้าเรือนผู้บูชา เป็นนิจ สำฤทธิ์ผลดีนับล้น บุญญา หาใดเหมือนพกติดตน หรือมี ไว้ที่เรือนมิแชเชือน จรทิศใด พ้นภัยพาล เด่นทางด้านป้องกันเหตุเภทภัย และอันตรายอย่างเยี่ยมยอดเอย

แสดง 1-12 จาก 12 รายการ