logo
สินธูพระเครื่อง Home Amulet

พระ ขุนแผน หลวงปู่ มี วัดมารวิชัย จ.อยุธยา

พระครูเกษมคณาภิบาล (หลวงปู่มี เขมธัมโม) วัดมารวิชัย อ.เสนา จ.อยุธยา

คนดีศรีอยุธยา สานวิชา ทำนุพุทธศาสนา เข้มขลังพระเวท ช่วยเหลือสาธุชนองค์ท่านหลวงพ่อมี เขมธัมโม นับเนื่องแล้วท่านเป็นคนดั้งเดิมของชนเผ่าไทยเราถือกำเนิดในแถบถิ่นเมืองเก่ากรุงศรีอยุธยาราชธานีนี่เอง จึงไม่ต้องบอกล่าวถึงลักษณะนิสัยอันแท้จริงว่าอะไรคือความเป็นคนไทย จิตใจกล้าแกร่งขนาดไหน ใจถึงแบบลูกผู้ชายอย่างไรท่านพระครูเกษมคณาภิบาล หรือหลวงพ่อมี เขมธัมโม มีชื่อเดิมเต็มๆว่า “บุญมี” ถือกำเนิดในตระกูล “ธนสนธิ” ชื่อของท่านโยมบิดามารดาสมมุตินามขึ้นเพื่อเรียกขาน อันมีความหมายถึง “การมีกุศลแห่งความสุข ที่ร่ำรวยมีอันจะกินมิได้ขาด” มาปัจจุบันลูกศิษย์ลูกหาต่างเรียกนามองค์ท่านแบบสั้นๆ ว่า “หลวงพ่อมี” จนติดปากกันมาจวบปัจจุบัน ถือเป็นมงคลนามอย่างใหญ่หลวงเมื่อองค์ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ บำเพ็ญบารมีธรรมตามรอยพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนนามกระเดื่องประกาศกิตติคุณให้สานุศิษย์และชนชาวไทยทั่วแคว้นได้ประจักษ์โดยถ้วนทั่วกันโยมบิดานาม นายโหมด โยมมารดา นามนางพุฒ หลวงพ่อมีถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ ๒๔๕๔ ตรงกับวันจันทร์แรม ๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุน ณ หมู่บ้านขนมจีน ข้าววัดมารวิชัยตอนใต้หลวงพ่อมีเป็นบุตรคนที่ ๔ ในจำนวนพี่น้องท้องเดียวกัน ๕ คนดังนี้ อ่านประวัติต่อคลิก

แสดง 1-6 จาก 6 รายการ